Hoàn thiện căn nhà 3 gian gỗ lim tại khu công nghiệp Phú Hà, thuộc địa phận xã Hà Lộc – thị xã Phú Thọ. Căn nhà được thi công hoàn thiện trong năm 2020.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

nhà 3 gian gỗ lim phú thọ

nhà 3 gian gỗ lim phú thọ

nhà 3 gian gỗ lim phú thọ

nhà 3 gian gỗ lim phú thọ

nhà 3 gian gỗ lim phú thọ

nhà 3 gian gỗ lim phú thọ

nhà 3 gian gỗ lim phú thọ

nhà 3 gian gỗ lim phú thọ

nhà 3 gian gỗ lim phú thọ

nhà 3 gian gỗ lim phú thọ

nhà 3 gian gỗ lim phú thọ

nhà 3 gian gỗ lim phú thọ