Công trình nhà gỗ 3 gian gỗ xoan được hoàn thiện cho gia đình chú Hạnh tại Di Trạch – Hoài Đức – Hà Nội.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Căn nhà được làm kết cấu nhà 3 gian tường xây với 6 cột đứng đất.

nhà 3 gian gỗ xoan

nhà 3 gian gỗ xoan

nhà 3 gian gỗ xoan

nhà 3 gian gỗ xoan

nhà 3 gian gỗ xoan

nhà 3 gian gỗ xoan