Nhà Gỗ Giang thi công hoàn thiện căn nhà gỗ lim 3 gian cho gia đình anh Trung, địa chỉ xã An Vĩ – huyện Khoái Châu – tỉnh Hưng Yên.

THÔNG TIN KỸ THUẬT CĂN NHÀ

nhà gỗ lim 3 gian khoái châu hưng yên

nhà gỗ lim 3 gian khoái châu hưng yên

nhà gỗ lim 3 gian khoái châu hưng yên

nhà gỗ lim 3 gian khoái châu hưng yên

nhà gỗ lim 3 gian khoái châu hưng yên

nhà gỗ lim 3 gian khoái châu hưng yên