Xưởng nhà gỗ Giang thi công hoàn thiện công trình nhà thờ họ 3 gian 2 tầng cho dòng họ Phạm tại xã Đại Lai – huyện Gia Bình – tỉnh Bắc Ninh.

THÔNG TIN KỸ THUẬT CĂN NHÀ THỜ HỌ

nhà thờ họ 3 gian bắc ninh

nhà thờ họ 3 gian bắc ninh

nhà thờ họ 3 gian bắc ninh

nhà thờ họ 3 gian bắc ninh

nhà thờ họ 3 gian bắc ninh

nhà thờ họ 3 gian bắc ninh

nhà thờ họ 3 gian bắc ninh

nhà thờ họ 3 gian bắc ninh

nhà thờ họ 3 gian bắc ninh

nhà thờ họ 3 gian bắc ninh

XEM THÊM CLIP NHÀ THỜ HỌ 3 GIAN 2 TẦNG – DÒNG HỌ PHẠM – BẮC NINH