25
Th5

Hoa Sen Trong Giếng Ngọc – “Áo Tấc” cổ phục và kiến trúc cổ Việt Nam

Album ảnh “Hoa Sen Trong Giếng Ngọc” phác họa chân thực nét đẹp của người con gái Việt trong cổ phục “Áo Tấc” với bông sen trên tay cũng là loài hoa được phong là quốc hoa của Việt Nam....
Read More